GROWING4SEA - Liepājas Jūrniecības koledža

GROWING4SEA

 26-07-2019
Erasmus+ projekts "LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide" (Growing international cooperation networks and competences of LMC) jeb GROWING4SEA paredz LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu prakses un personāla apmācību mobilitātes laika periodā no 15.08.2019. – 14.04.2021. LJK partneriestādēs un uzņēmumos Spānijā, Grieķijā un Kiprā. Lasīt vairāk...
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK - Liepājas Jūrniecības koledža

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK

 10-05-2019
Liepājas Jūrniecības koledžas galvenās ēkas Uliha ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšana, kas nepieciešams, lai mazinātu esošos un būtiskos siltumenerģijas zudumus ēkā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas īpašniekiem un lietotājiem turpmāko drošu ēkas ekspluatāciju. Lasīt vairāk...
Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā - Liepājas Jūrniecības koledža

Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā

 15-11-2018
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana. Lasīt vairāk...
LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija) - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija)

 31-10-2018
Turpinot attīstīt starptautisko sadarbību LJK iesaistījusies jaunā projektā Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros, kas ietvers starptautisko personāla mobilitāti starp Erasmus+ programmas valstīm un Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām, kā rezultātā tiek aizsākta sadarbība ar ASV un Krieviju. Lasīt vairāk...
LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens

 31-10-2018
Projekts "LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens" (Train2BPro) ir vērsts uz Liepājas Jūrniecības koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos ārzemēs, kā arī programmu ("Jūras transports – mehāniķis “ un "Jūras transports – kuģu vadītājs") audzēkņu praktisko apmācību drošībā uz ūdens. Lasīt vairāk...
LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020 - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020

 18-10-2018
Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību. Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana

 01-07-2017
Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā, pārbūvējot mehānikās darbnīcas un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem, attīstot laboratorijas telpas Lasīt vairāk...