LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020 - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020

 18-10-2018
Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību. Lasīt vairāk...
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “MaJoRSkills” - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “MaJoRSkills”

 31-10-2017
Turpinot attīstīt starptautisko sadarbību un izmantojot Erasmus+ programmas sniegtās plašās iespējas, Liepājas Jūrniecības koledža pirmo reizi iesaistījusies Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projektā labas prakses apmaiņai Lasīt vairāk...
LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2017-2019 - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2017-2019

 05-10-2017
Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana

 01-07-2017
Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā, pārbūvējot mehānikās darbnīcas un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem, attīstot laboratorijas telpas Lasīt vairāk...
“LJK audzēkņu un personāla prakse” Erasmus+ programmas ietvaros - Liepājas Jūrniecības koledža

“LJK audzēkņu un personāla prakse” Erasmus+ programmas ietvaros

 13-06-2017
Projekta partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, ParagonEurope un ESMovia. 12 LJK audzēkņi ar pavadošu personu no LJK personāla pārstāvjiem dosies uz Spāniju, lai izietu praktisku apmācību uzņēmumos Lasīt vairāk...
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LatLitNaviPort - Liepājas Jūrniecības koledža

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LatLitNaviPort

 07-04-2017
LJK sadarbībā ar LJA sāk realizēt Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu “Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas Jūras transporta sektorā” Lasīt vairāk...
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LitLatHV - Liepājas Jūrniecības koledža

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LitLatHV

 07-04-2017
LJK kļūst par partneri Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” Lasīt vairāk...